cyl88 bet

Laporan Tahunan SC 2023
Laporan Tahunan AOB 2023

Tinjauan Kestabilan
Pasaran Modal 2023

Keutamaan Strategik Tadbir Urus Korporat 2021-2023
Klik di sini untuk maklumat lanjut: casinosportspoker.com/cg-priorities
Pelan Induk Pasaran Modal 3
Ketahui lebih lanjut tentang hala tuju masa depan pasaran modal Malaysia dalam menghadapi ketidaktentuan dan perubahan arah aliran global.
Laporan Tahun AOB 2021
Klik di sini untuk maklumat lanjut: casinosportspoker.com/bm/annual-report-2021/audit-oversight
Honouring Excellence in Islamic Finance - The Royal Award
In conjuction with The Royal Award for Islamic Finance
EMERGING LEADER PRIZE | IMPACT CHALLENGE PRIZE
Now open for nominations and submissions
Kemas Kini Terkini
twitter @ sc
Perkembangan Terkini
 • Pasaran Modal Islam
 • Digital
 • Antarabangsa
 • Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab
 • Pasaran Modal Islam
  21 February 2022
  Senarai Penasihat Syariah Berdaftar yang dikemas kini setakat 21 Februari 2022
  28 January 2022
  Majlis Penasihat Syariah bagi Mesyuarat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ke-251 (13 Disember 2021)

  20 December 2021
  Garis Panduan untuk Penasihat Syariah (Garis Panduan) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

  16 November 2021
  Buletin Dwi Tahunan Pasaran Modal Islam Malaysia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Januari - Terbitan Jun 2021). Tekan sini untuk memuat turun.
 • Digital
  23 March 2022
  The Securities Commission Malaysia (SC) today announced that it has registered two Initial Exchange Offering (IEO) operators, Kapital DX Sdn Bhd and Pitch Platforms Sdn Bhd, to promote responsible innovation in the digital assets space.
  23 March 2022
  Terma dan syarat yang dipinda setakat 23 Mac 2022

  26 October 2021
  Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan bahawa ia telah mendaftarkan dua pengendali Tawaran Pertukaran Permulaan (IEO), Kapital DX Sdn Bhd dan Pitch Platforms Sdn Bhd, untuk mempromosikan inovasi yang bertanggungjawab dalam ruang aset digital.
 • Antarabangsa
  SC terlibat secara aktif dalam pelbagai forum antarabangsa termasuk antara lain, Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO), Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).
  Forum Pasaran Modal ASEAN (ACMF) merupakan kumpulan peringkat tinggi para pengawal selia pasaran modal dari 10 negara anggota ASEAN, iaitu Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

  SC bekerjasama dengan jaringan pengawal selia global untuk memudah cara kerjasama merentas sempadan mengenai hal-hal pengawalseliaan dan penguatkuasaan.

  Sebagai pengiktirafan terhadap peranan yang dimainkan oleh SC, IOSCO menubuhkan Hab Serantau yang pertama di luar ibu pejabatnya di Madrid, di Kuala Lumpur pada 2017.
 • Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab
  21 January 2021
  The Securities Commission Malaysia (SC) today expanded its Green SRI Sukuk Grant Scheme to encourage more companies to finance green, social and sustainability projects through SRI sukuk and bonds issuance. 
  9 July 2021
  (Date Issued: 19 December 2017)
  (Revised: 9 July 2021)

  12 November 2020
  The Securities Commission Malaysia (SC) today launched a new framework to facilitate the offering of Islamic funds with waqf features to enable the growth of the Islamic social finance segment. The development of waqf was identified as one area of significant potential for social development, greater public good and wealth distribution, in the SC’s Islamic Fund and Wealth Management Blueprint, launched in 2017.

  15 September 2020
  The Securities Commission Malaysia (SC) today concluded its annual Industry Dialogue 2020, which involved 60 industry leaders from various market segments in the capital market engaging on key challenges and risks in the current environment as well as the opportunities for the future of the Malaysian capital market.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    cyl88 bet:Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup